شیفت مشتریان را به گوشی‌های هوشمند شما می‌آورد

تمام کاربرانی که به شیفت مراجعه می‌کنند، به دنبال افراد متخصصی مثل شما می‌گردند. شیفت با آوردن مشتری به تلفن‌های هوشمند شما، کار را بسیار ساده کرده است.

 • با مشتریان جدید آشنا شوید

  مشتری های زیادی به شیفت مراجعه می کنند تا نیروهای متخصصی که به آنها در انجام کارشان کمک کند را پیدا کنند. مشتری ها در فرآیند ثبت درخواست به تعدادی سوال که از انها می پرسیم پاسخ می دهند و ما پاسخ سوال ها را برای متخصصانی مثل شما ارسال م یکنیم. متخصصان و صاحبان کسب و کاری که در شیفت عضو هستند، در کارهایی تخصصی زیادی که برای مشتری اهمیت فراوانی دارد کمک می کنند. کارهایی مانند نقاشی ساختمان، عکاسی عروسی و فیلمبرداری عروسی آنها، تدریس خصوصی به فرزندان آنها و ...

 • کنترل همه چیز دست خودتان است

  شما مشخص می کنید که چه خدماتی به مشتری ارائه می دهید، درخواست های مشتری ها را بررسی می کنید و فقط درخواست هایی که از نظر زمانی - و یا بودجه مشتری - برای شما مناسب است را پاسخ می دهید.

 • رایگان ثبت نام کنید... بعد از دریافت پروژه پرداخت کنید

  عضویت در شیفت کاملا رایگان است و هیچگونه هزینه ای برای شروع استفاده از خدمات پرداخت نخواهدی کرد. چنانچه پیشنهادهای قیمتی که برای مشتری ارسال می کنید منجر به شروع همکاری با ایشان شد، بسته به نوع خدماتی که ارائه می دهید و با توجه به ارزش ریالی پروژه، درصدی از هزینه پروژه توسط شیفت برداشت می شود و باقی پردخاتی مشتری به حساب شما واریز می شود.

 • نام تجاری و برند خود را تقویت کنید

  وجود تعداد زیاید متخصص تایید شده در شیفت و همچنین بازدید روزانه ودائمی مشتریان، در حال اعتبار بخشیدن و ایجاد برندی قابل اتکا از "شیفت" است. با ایجاد شراکت تجاری با نام های معتبر، برندتان را قدرتمندتر کنید.

عضو شیفت شوید تا به مشتریانی مانند اینها معرفی شوید!

عضویت