درخواست رزرو سرویس و تعمیر کولر گازی

مراحل انجام شده0%

تعهدات ما:

 • متخصص های دوره دیده، باتجربه و احراز هویت شده
 • ضمانت 30 روزه برای خدمات انجام شده

سرویس کولرهای اسپلیت

 • بررسی و کنترل فشار گاز
 • شسشتو و پاک کردن فیلترها
 • بررسی و تمیز کردن قطعات
 • بررسی دقیق لوله ها و اطمینان از عدم وجود سوراخ و نشتی
 • میزان خنک کنندگی کولر به عوامل زیادی از جمله طول عمر آن و کیفیت گازی که با آن پر شده است دارد. سرویس کردن کولر به تنهایی تضمینی برای افزایش کیفیت خنک کردن ندارد

نصب کولر اسپلیت

 • هزینه های عنوان شده صرفا برای اجرت انجام کار است و هزینه قطعات مصرفی به صورتحساب افزوده می شود
 • نردبان/چارپایه مورد نیاز باید توسط مشتری تهیه شده باشد
 • برای ایجاد سوراخ در دیوارها، با توجه به ضخامت دیوار ممکن است نیاز به استفاده از ابزارهای خاص باشد که منجر به ایجاد هزینه اضافه شود

سرویس کولرهای گازی پنجره ای

نصب کولر گازی پنجره ای

باز کردن اسپیلت

 • کولر گازی قبل از باز کردن چک می شود
 • در صورتیکه کولر از نوع پنجر های است، بستن منافذ باقیمانده در محل نصب به عهده مشتری است

شارژ گاز کولر

 • قبل از شارژ گاز، لوله ها به منظور اطمینان از عدم وجود سوراخ بررسی می شوند
 • در صورت وجود سوراخ، در اغلب موارد امکان تعمیر در محل مشتری وجود دارد و در برخی موارد نیاز به انتقال کولر گازی به محل متخصص خواهد بود

هزینه و روش پرداخت:

 • سرویس کولر گازی اسپلیت 100 هزار تومان
 • نصب کولر گازی اسپلیت از 70 هزار تومان تا 110 هزار تومان
 • شارژ کامل گاز 120هزار تومان
 • باز کردن اسپیلت 35 هزار تومان
 • هزینه تعمیرات بعد از بازدید برآورد می شود
 • بازدید از محل به شرط واگذاری کار به شیفت رایگان است، در غیر اینصورت می بایست مبلغ 20 هزار تومان بابت بررسی کار و ایاب و ذهاب پرداخت شود